Dit privacyreglement heeft tot doel te informeren over hoe sherodetachering.nl omgaat met persoonsgegevens die via deze internetsite verkegen worden. Rechten over hoe met persoonsgegevens wordt omgegaan kunnen worden ontleend aan de Wet bescherming persoonsgegevens (WBP).

De Wet bescherming persoonsgegevens
Bij het verwerken van persoonsgegevens zal de Wet bescherming persoonsgegevens (WBP) worden gevolgd. Deze wet helpt de privacy van burgers te beschermen. De Wet persoonsregistraties kent een aantal rechten toe aan geregistreerden of aan een ieder. Deze zijn opgesomd in artikel 29 (verzoek om mededeling of de verzoeker in de persoonsregistratie voorkomt), artikel 31 (verzoek van een geregistreerde zijn persoonsgegevens te verbeteren of te verwijderen) en artikel 32 (verzoek om mededeling omtrent verstrekking aan derde). Een verzoek in dit verband kan worden gericht aan:

Dit e-mailadres is beschermd tegen spambots. U heeft JavaScript nodig om het te kunnen zien. Dit e-mailadres is beschermd tegen spambots. U heeft Javascript nodig om het te kunnen zien.

Op grond van de WBP dient, voordat persoonsgegevens worden verwerkt, de persoon daarvan op de hoogte te worden gesteld en het doel waarvoor ze verzameld worden meegedeeld (artikel 33). Persoonsgegevens worden alleen verwerkt als dat uitdrukkelijk meegedeeld is en als de reden is aangegeven waarvoor de gegevens bewaard worden.

Hoe gaan de deelnemende organisaties om met persoonsgegevens?
Daar waar persoonsgegevens verwerkt worden, staat precies vermeld welke gegevens voor welke doeleinden gebruikt worden. Persoonsgegevens worden enkel gebruikt voor het doel waarvoor ze zijn achtergelaten (art. 7 WBP) . Sherodetachering.nl vraagt op sommige momenten naar een aantal (persoons)gegevens, maar deze zullen niet openbaar worden gemaakt. Persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan het doel waarvoor de gegevens gevraagd zijn. (art. 10 WBP)

Voor alle verwerkingen van persoonsgegevens geldt dat alleen die gegevens worden gebruikt die zelf actief zijn achtergelaten. De achtergelaten gegevens worden te allen tijde vertrouwelijk behandeld. De persoonlijke gegevens worden alleen vrijgegeven met jouw uitdrukkelijke toestemming en er worden geen persoonsgegevens verstrekt aan derden. Je bepaalt zelf welke gegevens aan wie ter beschikking worden gesteld. Als er zogenaamde profielen worden bijgehouden, dan worden die uitsluitend gebruikt om de website beter af te stemmen op de behoefte van de gebruiker en wordt dat van te voren meegedeeld.

Gegevens kunnen echter wel worden gebruikt voor opsporing, als via de site strafbare feiten worden gepleegd of strafbare uitlatingen worden gedaan (en verdere uitzonderingen zoals genoemd in art. 43 WBP). Heb je bezwaar tegen het verwerken van je persoonsgegevens, dan kan je dat via het bovenstaande emailadres laten weten.

Beveiliging Wij zijn ons ervan bewust dat niet alleen onze, maar ook jouw gegevens niet voor ongeautoriseerd gebruik bestemd zijn. Daarom streven wij naar een optimale beveiliging van sherodetachering.nl en de informatie die er op te vinden is. Deze site gaat net zo discreet om met de gegevens die jouw browser aan ons doorgeeft. Daarnaast heeft slechts een beperkt aantal personen toegang tot jouw opgeslagen persoonsgegevens en jouw zoekprofiel. Contractueel is geregeld dat deze personen onder een geheimhoudingsverplichting staan.

IP-adres
Als je deze site bezoekt laat je jouw IP (Internet Protocol)-adres achter, het adres van jouw computer. Dit adres is echter niet gebonden aan persoonsgebonden informatie. Sherodetachering.nl gebruikt deze IP-adressen voornamelijk om zicht te houden op de hoeveelheid unieke gebruikers op de site en daarom zal deze informatie niet voor commerciƫle doeleinden gebruikt worden.

Cookies
Bij een bezoek aan sherodetachering.nl maakt uw browser een zogenaamde cookie aan. Dit is een klein bestandje dat op de harde schijf wordt opgeslagen. Het is mogelijk om jouw browser zo in te stellen dat deze geen cookies aanmaakt. Ook van deze cookies wordt geen commercieel gebruik gemaakt.

Disclaimer bij emails
De informatie in emails en eventueel bijgevoegde bestanden is vertrouwelijk en kan juridisch beschermd zijn. Het is uitsluitend bedoeld voor degene(n) aan wie het gericht is of degene(n) die geautoriseerd zijn om het bericht te ontvangen. Indien het bericht niet voor u bestemd is, wijzen wij u er op dat het kopiƫren, verspreiden of elke andere be- verwerking van de inhoud van de email en zijn bestanden strikt verboden is en zelfs onrechtmatig kan zijn. JIS Personeel is noch verantwoordelijk voor de correcte en complete verzending van de email en de eventuele bijgevoegde bestanden, noch voor een eventuele vertraging in de verzending. Mocht u de email niet correct hebben ontvangen, dan kunt u contact opnemen met het bovenstaande emailadres met de vermelding van de naam en het adres van de afzender om vervolgens de email te verwijderen. Tenslotte wijzen wij u er op dat JIS Personeel niet verantwoordelijkheid is voor virussen die de email mogelijk bevat.