JEUGDZORG EN ONDERWIJS GAAN HAND IN HAND 

 

Volgens PvdA-voorman Job Cohen moeten onderwijs en Jeugdzorg hand in had gaan. Hij wil zelfs dat leerkrachten worden omgeschoold om problemen eerder te herkennen. Dat is mogelijk inderdaad hard nodig omdat leerkrachten lang niet altijd de weg naar de Jeugdzorg weten te vinden. 

Dat is bijvoorbeeld een probleem bij de al dan niet verplichte meldcode. Volgens Cohen kunnen bijgeschoolde leerkrachten beter bijdragen aan de preventie voor Jeugdzorg. Hij wil voor de omscholing het budget gebruiken dat het kabinet heeft gereserveerd voor prestatieloon op scholen. Daarmee zou hij wel eens een goede stap voorwaarts kunnen maken. Prestatieloon leidt meestal niet tot beter lesgeven maar tot meer concurrentie onder leerkrachten en dus minder goede samenwerking, zo heeft men op veel scholen ervaren.

Als leerkrachten Jeugdzorg tippen over problemen, houden zij niet minder maar meer tijd over voor het lesgeven, zo meent Cohen. de leerkrachten behoeven zich dan immers niet meer zoveel bezig te houden met zaken die niets met onderwijs te maken hebben. Die zorg komt dan bij Jeugdzorg terecht.

Bron:thuiszorgnieuw.nl